Малопродаја

Малопродаја 1 - Јединица Врбас

Маршала Тита 102, Врбас

Радно време: 00 – 24 h

T. 064 / 801 – 7269

E. office@trivitgroup.com

Малопродаја 4 - Зрењанин

др Лазе Костића 7д, Зрењанин

Радно време: 06 – 22 h

T. 064 / 801 – 7279

E. office@trivitgroup.com

Малопродаја 2 - Дисконт Врбас

Кулски пут бб, Врбас

Радно време: 00 – 24 h

T. 064 / 801 – 7316

E. office@trivitgroup.com

Малопродаја 11 - Бачка Паланка

Жарка Зрењанина 74, Бачка Паланка

Радно време: 07 – 23 h

T. 064 / 801 – 7314

E. office@trivitgroup.com

Малопродаја 3 - Нови Сад

Стражиловска 31, Нови Сад

Радно време: 06 – 22 h

T. 064 / 801 – 7288

E. office@trivitgroup.com

Малопродаја 10 - Кула

Маршала Тита 91, Кула

Радно време: Недеља – четвртак: 06-22 h, 

Петак – субота: 00-24 h

T. 064 / 801 – 7284

E. office@trivitgroup.com